Blog

Pachtprijsherziening per 1 juli 2024

26 juni 2024
Pachtprijsherziening

De pachtnormen 2024 zijn bekend! Deze gaan in per 1 juli 2024.

Vacature! Wij zoeken een (assistent) controller

12 april 2024
Vacature

Wij zoeken een (assistent)controller (24 – 28 uren).

Waardering (verpachte) landbouwgronden voor box 3 2023

31 januari 2024

De Belastingdienst heeft het overzicht voor de waardering van verpachte gronden voor box 3 voor het belastingjaar 2023 bekend gemaakt.

“Het rangschikken van rijke weiden”; De kans om een landgoed in open gebied te realiseren.

15 januari 2024

In De Landeigenaar van december 2023 stond onze collega Doede Kooistra met een artikel over de mogelijkheden om een landgoed zónder houtopstanden te rangschikken.

FIJNE FEESTDAGEN!

22 december 2023

Ons kantoor is beperkt geopend tijdens de feestdagen. Wij zijn 28 en 29 december a.s. tot 12:30 uur telefonisch bereikbaar. Verder is ons kantoor tot en met 2 januari a.s. gesloten. Aanvragen voor bezichtigingen van ons vastgoed aanbod kunt u sturen naar: ferdinands@vaneysinga-oostra.nl Vanaf 3 januari a.s. zijn wij weer op kantoor aanwezig. Fijne feestdagen gewenst en wij zien u graag weer in het nieuwe jaar.

Pachtprijsherziening per 1 juli 2023

3 juli 2023
Pachtprijsherziening

De nieuwe Pachtnormen zijn bekend. Deze gaan in per 1 jui 2023.

Symposium “De Nieuwe Landbouwtransitie”

9 juni 2023

Op vrijdag 2 juni jl. heeft ons kantoor het Symposium “De Nieuwe Landbouwtransitie georganiseerd op de prachtige locatie Kwartier Noord te Katlijk.

Waardering (verpachte) landbouwgronden voor box 3 2022

16 januari 2023

De Belastingdienst heeft het overzicht voor de waardering van verpachte gronden voor box 3 voor het belastingjaar 2022 bekend gemaakt. Houdt u bij het bepalen van de waarde rekening met de vorm van uw pachtovereenkomst en de resterende looptijd? U kunt de waarde afleiden uit de tabel zoals weergegeven in het hieronder te downloaden pdf-bestand. Mocht u hierover vragen hebben of enig advies nodig hebben, neemt u gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Pachtprijsherziening per 1 juli 2022

16 juni 2022
Pachtprijsherziening

Afgelopen dinsdag zijn de nieuwe Pachtnormen bekend gemaakt. Deze gaan in per 1 juli 2022.

Wij zijn verhuisd!

28 maart 2022

Wij gaan verhuizen!

Na een periode van ruim twee decennia zal ons kantoor Epema State verlaten en verhuizen we eind maart naar onze nieuwe locatie.

Waardering (verpachte) landbouwgronden voor Box 3 2021

31 januari 2022

De Belastingdienst heeft het overzicht voor de waardering van verpachte gronden voor box 3 voor het belastingjaar 2021 bekend gemaakt.

Pachtprijsherziening per 1 juli 2021

1 juni 2021
Pachtprijsherziening

Vandaag zijn de nieuwe pachtnormen door het Ministerie van LNV bekendgemaakt. Deze gaan in per 1 juli 2021.

Waardering (verpachte) landbouwgronden voor box 3 2020

3 mei 2021

De Belastingdienst heeft het overzicht voor de waardering van verpachte gronden voor box 3 voor het belastingjaar 2020 begin dit jaar bekend gemaakt. Houdt u bij het bepalen van de waarde rekening met de vorm van uw pachtovereenkomst en de resterende looptijd? U kunt de waarde afleiden uit de tabel zoals weergegeven in het hieronder te downloaden pdf-bestand. Mocht u hierover vragen hebben of enig advies nodig hebben, neemt u gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Founding Father verlaat Van Eysinga & Oostra c.s. rentmeesters en juristen

4 januari 2021

Jhr. mr. T.A.J. van Eysinga is met ingang van 1 januari 2021 met pensioen gegaan.

In 1983 was er een tijd om een
rentmeesterskantoor te starten.

In 2020 is er een tijd gekomen
om arbeidstechnisch afscheid te nemen van het rentmeesterskantoor.

Rentmeester Kooistra: Samen bouwen aan Gruttoland…

14 oktober 2020

Afgelopen maand lag onze college Doede Kooistra huis-aan-huis bij de bewoners van de noordelijke provincies op de deurmat. Figuurlijk gezien uiteraard. Met een mooi artikel over zijn grootste passie: de weidevogels.

Pachtprijsherziening per 1 juli 2020

4 juni 2020
Pachtprijsherziening

Afgelopen weekend zijn de nieuwe pachtnormen door de Minister van LNV bekendgemaakt. Deze gaan in per 1 juli 2020.

Waardering (verpachte) landbouwgronden voor box 3 2019

4 februari 2020

De Belastingdienst heeft het overzicht voor de waardering van verpachte gronden voor box 3 voor het belastingjaar 2019 onlangs bekend gemaakt. Houdt u bij het bepalen van de waarde rekening met de vorm van uw pachtovereenkomst en de resterende looptijd? U kunt de waarde afleiden uit de tabel zoals weergegeven in het hieronder te downloaden pdf-bestand. Mocht u hierover vragen hebben of enig advies nodig hebben, neemt u gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Verdeling fosfaatrechten bij einde pacht

11 oktober 2019

In dit artikel de uitleg van de verdeling van fosfaatrechten tussen verpachter en pachter bij het einde van een pachtovereenkomst.

Pachtprijsherziening per 1 juli 2019

23 juli 2019
Pachtprijsherziening

Eind mei zijn de nieuwe pachtnormen door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bekend gemaakt. Deze zijn ingegaan per 1 juli 2019.

Artikel Gedoogplicht uit de Wet natuurbescherming – ‘Eerste gedoognatuur een kwestie van tijd’

21 maart 2019

In de Wet natuurbescherming (2017) heeft de gedoogplicht voor natuuropgaven een grotere reikwijdte gekregen. Rond dezelfde periode is de onteigeningstitel ‘in het belang der natuurbescherming’ vervallen.  Doede Kooistra gaat in dit artikel in op de wijziging van het gedooginstrument voor natuuropgaven en op de toepassingsmogelijkheden voor landbouwpercelen. Hij zet dit af tegen het onteigeningsinstrument en geeft de bandbreedtes waarbinnen het gedooginstrument toegepast kan worden, zonder dat de belangen van de landbouwer onteigening rechtvaardigen. Dit artikel is verschenen in het Praktijkblad Grondzaken en gebiedsontwikkeling februari 2019. Gedoogplicht uit de Wet natuurbescherming – ‘Eerste gedoognatuur een kwestie van tijd’ Artikel Doede Kooistra  2019-02

Artikel ‘License to produce C12H22011

21 januari 2019

In dit artikel gaat Eddy Oostra in op de geschiedenis van het bietenquotum, in samenhang met de betreffende pachtjurisprudentie. Daarnaast beschrijft hij de totstandkoming van de nieuwe productierechten (LLB’s) met een korte opinie over de civielrechtelijke verhouding in pachtrechtelijke zin.

Artikel ‘Waardering bij bedrijfsoverdracht kent veel facetten’

21 januari 2019

Afgelopen oktober heeft onze collega Eddy Oostra, samen met de heer Jeroen Boele, een artikel gepubliceerd in het tijdschrift ‘De Landeigenaar’.

Pachtprijsherziening per 1 juli 2018

25 mei 2018
Pachtprijsherziening

Deze week heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de nieuwe pachtnormen, die van kracht worden op 1 juli 2018, bekendgemaakt.

Waardering (verpachte) landbouwgronden voor box 3 2017

2 maart 2018

De Belastingdienst heeft het overzicht voor de waardering van verpachte gronden voor box 3 voor het belastingjaar 2017 deze week bekend gemaakt.

Beëdiging rentmeester

6 december 2017

Op 8 november 2017 vond de jaarlijkse beëdiging van nieuwe Rentmeesters NVR plaats in Kasteel Groeneveld te Baarn.

Pachtprijsherziening per 1 juli 2017

16 mei 2017
Pachtprijsherziening

Afgelopen week heeft het Ministerie van Economische Zaken de nieuwe pachtnormen voor dit jaar bekendgemaakt.

Waardering (verpachte) landbouwgronden voor box 3 2016

16 maart 2017

Aan het begin van het jaar heeft de Belastingdienst het overzicht voor de waardering van (verpachte) landbouwgronden voor box 3 voor het belastingjaar 2016 bekend gemaakt.

Waardering (verpachte) landbouwgronden voor box 3 2015

5 januari 2016

De Belastingdienst heeft het overzicht voor de waardering van verpachte gronden voor box 3 voor het belastingjaar 2015 bekend gemaakt.

Pachtprijsherziening per 1 juli 2015

22 mei 2015
Pachtprijsherziening

Het Ministerie van Economische Zaken heeft de nieuwe pachtnormen voor dit jaar afgelopen week bekend gemaakt.

Artikel op Filanthropium.nl over beleggen in (landbouw)grond

8 december 2014

Afgelopen november is er een interessant artikel geplaatst op de site filanthropium.nl over het beleggen in landbouwgrond. Het blijkt dat dit, ondanks de crisis, aantrekkelijk kan zijn. Eddy Oostra van ons kantoor heeft een bijdrage aan dit artikel geleverd en spreekt over zijn mening en ervaringen met betrekking tot dit onderwerp. Het volledige artikel kunt u vinden middels deze link:  Filanthropium.nl – Hoezo Crisis? Beleg in land!  Voor grondbelegging verwijzen wij u graag naar het beleggingsfonds in oprichting. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Pachtprijsherziening per 1 juli 2014

8 juli 2014

Met ingang van 1 juli 2014 worden de pachtprijzen van rechtswege aangepast. Dit gebeurt aan de hand van de per regio vastgestelde veranderpercentage. Ook dit jaar zitten er zowel positieve als negatieve veranderpercentages tussen.

Rentmeester NVR klaar voor overmorgen

24 juni 2014

Afgelopen vrijdag 13 juni vierde de NVR haar 110 jarig bestaan met een speciale bijeenkomst in de Elias Beeckmankazerne te Ede. Naar aanleiding van deze bijeenkomst bracht de NVR een persbericht uit, welke mooi de verwachte toekomst van de rentmeester uitspreekt. Download hier het volledig artikel: Rentmeester NVR klaar voor overmorgen>>

Share This