Artikel ‘Waardering bij bedrijfsoverdracht kent veel facetten’

21 januari 2019

Afgelopen oktober heeft onze collega Eddy Oostra, samen met de heer Jeroen Boele, een artikel gepubliceerd in het tijdschrift ‘De Landeigenaar’. Dit is het vakblad over het beheer van het landelijk gebied, gemaakt door de Federatie Particulier Grondbezit (FPG).

In dit artikel gaan ze in op de waardering van een grondgebonden landbouwbedrijf bij overdracht van ouders naar één of meer minderen. Een dergelijke overdracht kent vele facetten. In dit artikel beperken zij zich tot enkele fiscale en privaatrechtelijke overwegingen.

Zeer de moeite waard om te lezen! Het artikel begint op pagina 12.

De Landeigenaar – waardering bij bedrijfsoverdracht

Share This