Bewindvoering en levensexecuteur

Wij hebben ervaring met bewindvoering en beheer over de vermogens van cliënten, waarbij het raakvlak van de dossiers ligt in het financieel/administratief beheer in combinatie met het beheer van de onroerende goederen. Meerjarige bewind  is een juridische maatregel voor cliënten die niet of niet meer volledig in staat zijn hun eigen belangen en vermogen te beheren. De kantonrechter is belast met het benoemen van de bewindvoerder.  Jaarlijks dient door de bewindvoerder rekening en verantwoording te worden overlegd aan de kantonrechter.

Bewindvoering:

  • Benoeming door kantonrechter;
  • Jaarlijkse rekening en verantwoording aan kantonrechter;
  • Administratief beheer over de onder het bewind gestelde goederen en financiën;
  • Financieel beheer; verantwoording inkomsten en uitgaven.

 

Uit de rentmeestersgedachte – lange termijn –  spreekt er een vertrouwensrelatie. Voor  u en uw nazaten een vertrouwd gevoel om uw vermogensrechtelijke zaken te laten beheren door van Eysinga en Oostra c.s. door het door uzelf benoemen van een levensexecuteur. Een levensexecuteur heeft de juridische bevoegdheid om geheel of gedeeltelijk namens cliënt te handelen, een en ander geregeld in een notariële akte (levenstestament). Tot de mogelijke taken van een levensexecuteur behoren beheer van het onroerend goed en financieel administratief beheer.  Zo kunnen wij ook na overlijden van de cliënt diens nazaten van dienst zijn door beheer van het onroerend goed, maar ook door te handelen als testament executeur of als boedelverdeler.

Levensexecuteur:

  • Benoeming door cliënt zelf bij volmacht in notariële akte;
  • In akte worden mogelijke taken levensexecuteur vastgelegd zoals administratief beheer, financieel beheer en beheer onroerend goed.
  • Een jaarlijkse rekening en verantwoording aan cliënt zelf behoort desgewenst tot de taken van de levensexecuteur.

In een persoonlijk gesprek vertellen wij u graag meer over de mogelijkheden.

Share This