Onteigening

Onteigening is een zeer ingrijpend instrument waarbij vanuit overheidsinitiatief uw eigendom, ten behoeve van ruimtelijke plannen, ontnomen kan worden. Gelukkig is het niet zomaar mogelijk om dit instrument te gebruiken en is daarvoor een wettelijke basis vereist: de Onteigeningswet. Een oude wet uit 1851 die vandaag de dag nog steeds zijn werking kent.

Van onteigening kan gebruik gemaakt worden indien het algemeen belang daarmee gediend wordt. Vaak zal het gaan om infrastructurele projecten, zoals de aanleg van een weg, brug, watergang of spoorweg.

De overheid zal u in eerste instantie een schadevergoeding aanbieden voor de eigendommen die zij van u wenst te kopen. Bent u het niet eens met de hoogte van deze schadevergoeding en komen jullie er na onderhandeling niet uit, dan zal de overheid een onteigeningsprocedure starten. Deze bestaat uit twee fasen. De eerste is de administratieve procedure waarbij de overheid aan de Kroon vraagt een onteigeningsbesluit te nemen. Daarna komt de gerechtelijke procedure waarbij de overheid aan de rechter vraagt om de onteigening uit te spreken. In deze procedure wordt ook de schadevergoeding die de overheid moet betalen vastgesteld. Voor beide procedures is het van belang dat u juist wordt geadviseerd, het gaat immers om het meest omvattende recht dat u als persoon op een zaak kan hebben; de eigendom.

Onteigening is een zeer specifiek rechtsonderwerp waarbij goed juridische advies essentieel is. In een dergelijke situatie kunt u zich het beste laten adviseren door een onafhankelijke en deskundige specialist met kennis van zaken. Om deze deskundigheid te waarborgen is de Stichting Register Deskundigen Onteigening en Bestuursrechtelijke Schadevergoeding (DOBS) in het leven geroepen. Voor meer informatie over deze stichting verwijzen wij u naar deze folder. Onze onteigeningsdeskundige is lid van dit register en wilt u graag bijstaan in uw situatie.

Share This