31 januari 2024

Waardering (verpachte) landbouwgronden voor box 3 2023

De Belastingdienst heeft het overzicht voor de waardering van verpachte gronden voor box 3 voor het belastingjaar 2023 bekend gemaakt.

15 januari 2024

“Het rangschikken van rijke weiden”; De kans om een landgoed in open gebied te realiseren.

In De Landeigenaar van december 2023 stond onze collega Doede Kooistra met een artikel over de mogelijkheden om een landgoed zónder houtopstanden te rangschikken.

22 december 2023

FIJNE FEESTDAGEN!

Ons kantoor is beperkt geopend tijdens de feestdagen. Wij zijn 28 en 29 december a.s. tot 12:30 uur telefonisch bereikbaar. Verder is ons kantoor tot en met 2 januari a.s. gesloten. Aanvragen voor bezichtigingen van ons vastgoed aanbod kunt u sturen naar: ferdinands@vaneysinga-oostra.nl Vanaf 3 januari a.s. zijn wij weer op kantoor aanwezig. Fijne feestdagen gewenst en wij zien u graag weer in het nieuwe jaar.

3 juli 2023

Pachtprijsherziening per 1 juli 2023

Pachtprijsherziening

De nieuwe Pachtnormen zijn bekend. Deze gaan in per 1 jui 2023.

9 juni 2023

Symposium “De Nieuwe Landbouwtransitie”

Op vrijdag 2 juni jl. heeft ons kantoor het Symposium “De Nieuwe Landbouwtransitie georganiseerd op de prachtige locatie Kwartier Noord te Katlijk.

Share This