Beleggingen

Voor de kerken, stichtingen en particulieren waarvoor ons kantoor het beheer voert, zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe beleggingsobjecten in de vorm van landerijen of hoeven. De betreffende stichtingen bezitten vaak al een lange historie in grondbelegging en houden er een breder uitgangspunt op na dan bijvoorbeeld institutionele beleggers. De laatste groep is vooral toegespitst op rendement, terwijl de stichtingen ook rekening houden met maatschappelijke aspecten.

De stichtingen en kerken zijn tezamen met het rentmeesterskantoor meer persoonlijk bij de agrarische wereld betrokken en op de hoogte van plaatselijke situaties. Deze omstandigheid biedt mogelijkheden om meer maatwerk te leveren zonder daarbij het zakelijk aspect uit het oog te verliezen.

Erfpacht is een zakelijk recht
De erfpachtovereenkomst wordt opgesteld bij notariële akte, die wordt ingeschreven bij het Kadaster. Deze vorm van grondgebruik houdt het midden tussen eigendom en pacht. Erfpacht biedt een bepaalde zekerheid voor de toekomst van een agrarisch bedrijf. De bij het Kadaster geregistreerde akte blijft in beginsel gelden voor de aangegeven duur voor de percelen waarop het erfpachtrecht rust. De minimale looptijd is 26 jaar. De landerijen worden aangekocht voor circa 75% van de vrije verkeerswaarde. Op basis hiervan wordt het gewenste rendementspercentage (circa 2,20%) vastgesteld, dat zich vertaalt in de te betalen canon. Het geven van gronden in erfpacht geeft de agrariër de ruimte zijn vrijgekomen geld elders te investeren en daarmee de financieringslast te beperken. Het biedt de mogelijkheid tot vervreemding aan derden en kan met hypotheek worden bezwaard.

Erfpacht biedt een goede mogelijkheid het bedrijf te versterken.
Indien erfpacht een optie is kunnen wij hierin adviseren en begeleiden.

Share This