Beheer

In tegenstelling tot veel andere rentmeesterskantoren zien wij het beheer van landelijk onroerend goed als een echte groeimarkt.

Eén van de kenmerken van beheer is de langdurige, vaak blijvende relatie met de opdrachtgever. Daarbij speelt het vertegenwoordigen van de opdrachtgever bij het behartigen van zijn belangen als eigenaar van onroerende goederen een belangrijke rol. Momenteel beheren wij circa 13.000 hectare grond voor onder andere kerken, stichtingen en particulieren.

Deze 13.000 hectare bestaat voornamelijk uit verpachte agrarische gronden. Naast deze gronden beheren wij enkele NSW (Natuurschoonwet)-gerangschikte landgoederen in Friesland.

De volgende aspecten vallen onder de werkzaamheden die in het kader van het beheer van onroerende zaken worden verricht:

  • pacht en huur
  • exploitatie van bossen en landbouwgronden
  • regelen van jacht en visserij
  • onderhoud, bouw en verbouw van bedrijfsgebouwen
  • inning en betaling van pachtsommen
  • voeren van administratie

Daarnaast kunnen de beheerswerkzaamheden worden uitgebreid met juridische diensten, zoals het bijstaan bij ruilverkavelingsaangelegenheden, onteigening, wijzigingen in bestemmings-, structuur- en streekplannen (omgevingsplan), natuurontwikkeling, etc.

Wij zijn voortdurend alert op ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de eigendomspositie van onze opdrachtgevers, maar actie van onze kant vindt niet eerder plaats dan na overleg en als daartoe opdracht is gegeven.

Onze stelling is: “Hoe meer beheer, hoe meer activiteit”.

Share This