Diensten

Hieronder leest u over een aantal diensten aangeboden door Van Eysinga & Oostra c.s.
U kunt doorklikken om meer informatie te lezen.

Beheer
In tegenstelling tot veel andere rentmeesterskantoren zien wij het beheer van landelijk onroerend goed als een echte groeimarkt. Onze stelling is: “Hoe meer beheer, hoe meer activiteit”.

 

Advies
Wij adviseren en geven bijstand inzake strategische beslissingen op het gebied van onder andere ruilverkavelingzaken, eigendomsoverdracht, opnieuw verpachten of in erfpacht uitgeven van gronden en onderhoud van (bedrijfs)gebouwen.

 

Taxaties
Als gecertificeerde taxateurs en rentmeesters kunnen wij taxaties van onroerende zaken verrichten ter waardebepaling voor diverse doelen.

 


Aan- en verkoop

Onze jarenlange ervaring en kennis van de grondmarkt – ook buiten Friesland – maken ons tot een ideale partner om als adviseur of bemiddelaar op te treden bij aan- en verkopen met als gevolg een optimaal resultaat.

 

Juridische diensten
Onze juridische kennis, zowel bestuurs- als privaatrechtelijk, stelt ons in staat onze relaties op verschillende terreinen met juridisch advies van dienst te zijn. Tevens verlenen wij juridische bijstand in de vorm van het voeren van procedures voor kantongerechten en met betrekking tot bestuurs- en belastingzaken.

 

Beleggingen
Voor de kerken, stichtingen en particulieren waarvoor ons kantoor het beheer voert, zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe beleggingsobjecten in de vorm van landerijen of hoeven. De betreffende stichtingen bezitten vaak al een lange historie in grondbelegging en houden er een breder uitgangspunt op na dan bijvoorbeeld institutionele beleggers.

Share This