Landgoedontwikkeling

De eerste associatie bij het woord ‘landgoed’ is vaak een statig landhuis met een mooi ingerichte tuin, een omliggende gracht en aansluitend diverse (agrarische) landerijen waar al dan niet gebouwen op gevestigd zijn. Dit zijn veelal oude landgoederen die al decennia geleden zijn opgericht. Deze landgoederen zijn in de meeste gevallen gerangschikt onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW). Deze wet heeft als doel het bevorderen van het behoud van natuurschoon en biedt landgoedeigenaren daarvoor diverse fiscale voordelen.

De Natuurschoonwet 1928 omschrijft het begrip landgoed als volgt:

“Een in Nederland gelegen, geheel of gedeeltelijk met natuurterreinen, bossen of andere houtopstanden bezette onroerende zaak – daaronder begrepen die waarop een buitenplaats of andere, bij het karakter van het landgoed passende, opstallen voorkomen – voor zover het blijven voortbestaan van die onroerende zaak in zijn karakteristieke verschijningsvorm voor het behoud van het natuurschoon wenselijk is.”

Om voor rangschikking in aanmerking te komen, dient het landgoed aan diverse voorwaarden en kenmerken te voldoen. Het kan zijn dat uw onroerende zaak er niet geschikt voor is. Wij kunnen u hierover adviseren.

Nieuw landgoed

Het is daarnaast ook mogelijk om een nieuw landgoed op te richten of te ontwikkelen. Wellicht bent u gestopt met uw agrarisch bedrijf en wenst u een aantal aaneengesloten hectares land in eigendom te houden en voor de toekomst veilig te stellen. Dan zou het mogelijk kunnen zijn om deze hectares om te vormen tot een landgoed en deze te laten rangschikken onder de Natuurschoonwet 1928.

Het oprichten en ontwikkelen van een nieuw landgoed is een interessant en intensief traject waar specialistische kennis om de hoek komt kijken. Per provincie en gemeente zijn er verschillende regels. De afgelopen jaren hebben wij hier veel kennis in opgedaan.

Heeft u plannen om een landgoed te ontwikkelen, maar heeft u de kennis daarvoor niet in huis, dan kunnen wij u hierin adviseren en bijstaan. Wij kunnen u begeleiden in dit gehele traject en het samen doorlopen. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend advies.

Share This