Advies

Wij adviseren en geven bijstand inzake strategische beslissingen op het gebied van onder andere ruilverkavelingzaken, eigendomsoverdracht, opnieuw verpachten of in erfpacht uitgeven van gronden en onderhoud van (bedrijfs)gebouwen. Deze advieswerkzaamheden geschieden op basis van urendeclaraties.

Share This