Nadeelcompensatie en Planschade

De overheid maakt dagelijks vele handelingen die tot besluiten met een rechtsgevolg leiden. Dit kunnen zowel rechtmatige als onrechtmatige besluiten zijn. Al deze besluiten hebben een bepaald gevolg, voor de burger, de ondernemer, de huizenbezitter, voor ons allemaal.

Bij een rechtmatig overheidshandelen mag je er over het algemeen van uit gaan, dat er een gedegen belangenafweging heeft plaatsgevonden, dat de voors- en tegens zijn afgewogen en dat het besluit voor een algemeen belang is genomen. Maar dit rechtmatige besluit kan alsnog negatieve gevolgen voor bepaalde (groepen) mensen hebben. Zij komen met schade te zitten. Voor wiens bordje komt deze schade? Moeten zij dit in het kader van het algemeen belang zelf dragen of kunnen zij een beroep doen op de overheid die het rechtmatige handelen heeft veroorzaakt?

De overheid is niet verplicht om elke schade dat veroorzaakt wordt door haar rechtmatig handelen, te vergoeden. Maar in bepaalde gevallen moet dit wel en dan komt men uit bij het vraagstuk van nadeelcompensatie. Nadeelcompensatie betreft een vorm van schadevergoeding voor een rechtmatige daad van de overheid.

Planschade

Planschade is een specifieke vorm van nadeelcompensatie dat geregeld wordt in de Wet ruimtelijke ordening (Wro). In artikel 6.1 lid 2 Wro staat vermeld in welke gevallen er sprake van planschade kan zijn. Dit is een limitatieve opsomming van oorzaken. Bij planschade gaat het vervolgens om een vergelijking van het voorgaande planologische regime met het nieuwe/huidige planologische regime. De schade die toegekend zal worden betreft geen volledige schadevergoeding, maar slechts een tegemoetkoming in schade.

Mocht er in uw situatie sprake zijn nadeelcompensatie of meer specifiek planschade en wenst u daarbij op professionele wijze te worden bijgestaan of wilt u eerst geadviseerd worden of er bij u sprake is van planschade, neemt u dan gerust contact met ons. Wij helpen u graag.

Ook voor een planschaderisicoanalyse bent u bij ons aan het juiste adres.

Share This