Taxaties

Als gecertificeerde taxateurs en rentmeesters kunnen wij taxaties van onroerende zaken verrichten ter waardebepaling voor diverse doelen, zoals:

  • boedelscheiding of overdracht binnen familiekring
  • verkoop
  • schenking, successie- of vermogensbelasting
  • Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
  • onteigening
  • schaderegelingen (planschade of nadeelcompensatie)
  • omvorming en natuurrealisatie
  • bedrijfsoverdrachten aan derden

Voorafgaand aan de taxatie ontvangt u een schriftelijke opdrachtbevestiging met daarin de belangrijkste afspraken omtrent de werkzaamheden en de uitgangspunten vastgelegd. Daarmee is vooraf aan u bekend wat u van ons mag verwachten. Het verrichten van de taxatie vindt plaats op basis van een urendeclaratie of een vooraf afgesproken bedrag.

Share This