Aan & Verkoop

Onze jarenlange ervaring en kennis van de grondmarkt – ook buiten Friesland – maken ons tot een ideale partner om als adviseur of bemiddelaar op te treden bij aan- en verkopen met als gevolg een optimaal resultaat.

Wij realiseren veel transacties tussen verpachter en pachter en hebben daardoor een goed inzicht in zowel de verpachte waarde van landerijen als in de waarde van de bijbehorende productierechten.

Ook de verkoop van vrije grond behoort tot ons werkterrein.

Onze deskundigheid en inzicht in de markt leiden geregeld tot transacties met overheden en projectontwikkelaars. Goede contacten met diverse projectontwikkelaars bewerkstelligen een snelle, accurate verkoop.

Share This