Van Eysinga & Oostra c.s.

Rentmeesterskantoor Van Eysinga & Oostra c.s. is één van de grootste beherende rentmeesterskantoren van Noord-Nederland, gevestigd aan de Hegedyk te Sneek.

Ons kantoor verleent een verscheidenheid aan diensten met betrekking tot beheer, advies en taxaties, aan- en verkoop en beleggingen van landelijk onroerend goed in de meest uitgebreide zin. Vanzelfsprekend bestrijkt ons werkterrein ook zaken zoals quota, pacht en huur, landgoedontwikkeling en bedrijfsverplaatsing. Op juridisch en financieel gebied kunnen wij eveneens adviseren en begeleiden. Actuele ontwikkelingen die ons vakgebied raken, worden op de voet gevolgd.

Tot onze opdrachtgevers behoren onder meer:

  • stichtingen
  • kerken
  • particulieren
  • overheidsinstellingen

Wij zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR). Deze vereniging bevordert en bewaakt de deskundigheid van haar leden, ondersteunt hen vakinhoudelijk bij de uitvoering van hun dienstverlening en profileert de rentmeester NVR in het werkveld. NVR-leden zijn beëdigd door de Stichting Rentmeesterskamer en ingeschreven in het register van beëdigde rentmeesters NVR.

Daarnaast zijn onze mensen bij diverse vakverenigingen en stichtingen aangesloten, zoals de Stichting Register DOBS, het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT), de Stichting Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD), de Vereniging voor Onteigeningsrecht (VVOR) en de Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR).

MAAK KENNIS MET ONS TEAM
Share This