Omvorming natuur/Functieverandering

In specifieke gevallen is het mogelijk uw landbouwgrond definitief om te vormen in natuur. Daarbij wordt een kwalitatieve verplichting op het perceel gelegd en wordt de natuurontwikkeling gedoogd. Hiermee maakt u het vermogen dat in de grond zit liquide en behoudt u in de meeste gevallen het agrarisch medegebruik (beperkte mestafzet, betalingsrechten en grasgewas). Functieverandering verloopt via de Subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL). De grondeigenaar krijgt bij omvorming van een perceel een vergoeding voor de economische waardedaling uitgekeerd. Deze is thans in de meeste gevallen nog gesteld op 85% van de (agrarische) marktwaarde.

Wij hebben ruime ervaring met het begeleiden van functie-veranderingstrajecten en adviseren u graag, zowel op juridisch als waarde-technisch gebied.

Share This