“Het rangschikken van rijke weiden”; De kans om een landgoed in open gebied te realiseren.

15 januari 2024

In De Landeigenaar van december 2023 stond onze collega Doede Kooistra met een artikel over de mogelijkheden om een landgoed zónder houtopstanden te rangschikken.

Samen met het Rijke Weide Vogelfonds heeft hij het eerste weidevogellandgoed van Nederland gerangschikt. Hoe dat in zijn werk gaat, kunt u lezen in het artikel hieronder.

Voor meer informatie kunt u uiteraard ook rechtstreeks contact met hem opnemen via de contactgegevens op onze site.

Share This