Beëdiging rentmeester

6 december 2017

Op 8 november 2017 vond de jaarlijkse beëdiging van nieuwe Rentmeesters NVR plaats in Kasteel Groeneveld te Baarn.

Tijdens deze feestelijke bijeenkomst heeft onze medewerker Doede Kooistra de eed afgelegd en verklaart dat hij de eer en stand van de Rentmeester NVR hoog zal houden. Hij ontving tijdens deze 129e zitting van de Rentmeesterskamer, gelijk als 18 collega’s, het beëdigingscertificaat uit handen van de voorzitter mr. J.A.O.M van Aerde.

 

Share This