Founding Father verlaat Van Eysinga & Oostra c.s. rentmeesters en juristen

4 januari 2021

Jhr. mr. T.A.J. van Eysinga is met ingang van 1 januari 2021 met pensioen gegaan.

In 1983 was er een tijd om een rentmeesterskantoor te starten.

In 2020 is er een tijd gekomen om arbeidstechnisch afscheid te nemen van het rentmeesterskantoor.

Respectvol en een tikkeltje liefkozend hebben we hem altijd Founding Father genoemd.

Hij startte in 1983 met circa 80 hectare beheer, dat in de loop van de decennia is uitgegroeid naar circa 15.000 hectare. Van een éénpitter naar 9 mensen op kantoor.

Een man met een enorme PR-charme, van grote lijnen en een bijzondere betrokkenheid bij pachtrechtspraak. Hij lag aan de wieg van het arrest Tromp/Folkertsma van het Pachthof en de beschikking Van Eysinga/Oostra van de Centrale Grondkamer.

Als afgestudeerd jurist op gebied van automatisering, liet hij dat de laatste decennia graag over aan de jongelingen binnen kantoor.

De humor, interesses en inhoudelijke input van deze verbindende sociale persoon zullen binnen kantoor worden gemist en wij danken hem zeer voor zijn jarenlange inzet.  

Door alle beperkingen in 2020 is het tot een groots publiekelijk afscheid niet gekomen, maar bij deze dankt hij een ieder voor de samenwerking en voor het in hem gestelde vertrouwen.

De maatschap wordt na 1 januari 2021 voortgezet door Siard Bruinsma en Eddy Oostra.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u met hen contact opnemen.

Tjalling van Eysinga, Siard Bruinsma en Eddy Oostra

Share This