Artikel ‘License to produce C12H22011

21 januari 2019

In dit artikel gaat Eddy Oostra in op de geschiedenis van het bietenquotum, in samenhang met de betreffende pachtjurisprudentie. Daarnaast beschrijft hij de totstandkoming van de nieuwe productierechten (LLB’s) met een korte opinie over de civielrechtelijke verhouding in pachtrechtelijke zin.

Dit artikel is verschenen in het Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2018-12.

License to produce – Artikel Eddy Oostra TvAR 2018-12

Share This