Rentmeester Kooistra: Samen bouwen aan Gruttoland…

14 oktober 2020

Afgelopen maand lag onze college Doede Kooistra huis-aan-huis bij de bewoners van de noordelijke provincies op de deurmat. Figuurlijk gezien uiteraard. Met een mooi artikel over zijn grootste passie: de weidevogels.

Zijn gedrevenheid voor het Friese cultuurlandschap komt naar voren, alsmede zijn hart voor de nazorg, dat zo belangrijk is voor de weidevogels. Ook komt ons mooie beroep en kantoor ter sprake.

Het artikel kunt u lezen via deze link.

Share This