Pachtprijsherziening per 1 juli 2021

1 juni 2021
Pachtprijsherziening

Vandaag zijn de nieuwe pachtnormen door het Ministerie van LNV bekendgemaakt. Deze gaan in per 1 juli 2021.

In acht van de veertien pachtprijsgebieden gaat de pachtprijs naar beneden. Voor Fryslân betreft dit één gebied, het Noordelijk weidegebied. De Minister schrijft dat in vier gebieden de afname beperkt blijft tot maximaal 5% en in vier gebieden is de afname groter dan 10%. Daarentegen zijn in zes gebieden de pachtnormen 2021 hoger dan de pachtnormen 2020.

Het veranderpercentage voor het gebied Bouwhoek en Hogeland is bepaald op 2% en voor het Noordelijk Weidegebied op -4%.

Het jaar 2014 was voor de akkerbouw een jaar met een matig gemiddeld inkomen. Dit jaar valt bij de berekeningen nu af en wordt vervangen door het jaar 2019, waarin gemiddeld een hoger inkomen is geboekt. Achter deze gemiddelden gaan echter grote regionale verschillen schuil.
In de melkveehouderij is de gemiddelde grondbeloning op landelijk niveau voor het jaar 2019 echter lager dan voor het jaar 2014. Daarom geldt voor de gebieden waarin de meeste graslanden zijn gelegen vooral een verlaging van de pachtnormen. In de melkveehouderij zijn er ook regionale verschillen in hoogte en ontwikkeling van het inkomen, echter zijn de verschillen minder uitgesproken dan in de akkerbouw.

De betreffende brief van de Minister, alsmede het overzicht met pachtnormen 2021 kunt u hieronder downloaden.

Mocht u vragen hierover hebben, dan zijn wij u graag van dienst.

Share This