Pachtprijsherziening per 1 juli 2017

16 mei 2017
Pachtprijsherziening

Afgelopen week heeft het Ministerie van Economische Zaken de nieuwe pachtnormen voor dit jaar bekendgemaakt.

In alle pachtprijsgebieden zijn de berekende pachtnormen voor 2017 lager uitgevallen dan de pachtnormen 2016. Als reden wordt gegeven dat de gemiddelde grondbeloning in de periode 2011-2015 (wat de basis is voor de pachtnormen 2017) lager is uitgevallen dan in de periode 2010-2015 (basis pachtnormen 2016). Zowel in de akkerbouw als in de melkveehouderij waren de resultaten in 2015 lager dan in 2010.

Hieronder kunt u het rapport met de pachtnormen 2017 downloaden, alsmede de brief van de staatssecretaris.

Deze pachtnormen gaan in per 1 juli 2017.

 Pachtnormen 2017

 Brief Staatssecretaris inzake pachtnormen 2017 – mei 2017

Share This