Pachtprijsherziening per 1 juli 2020

4 juni 2020
Pachtprijsherziening

Afgelopen weekend zijn de nieuwe pachtnormen door de Minister van LNV bekendgemaakt. Deze gaan in per 1 juli 2020.

In twaalf van de veertien pachtprijsgebieden gaat de pachtprijs naar beneden. Zo ook in de twee pachtprijsgebieden die in Fryslân zijn gelegen. Voor het gebied Bouwhoek en Hogeland is het veranderpercentage gezet op -1% en voor het Noordelijk Weidegebied is dit -17%.

Als reden voor deze verlagingen wordt gegeven dat in de berekende grondbeloning op basis van een voortschrijdend vijfjaarsgemiddelde een goed inkomensjaar voor de melkveehouderij (2013) is vervangen door een matig inkomensjaar (2018). Voor de akkerbouw geldt dat een jaar met een gemiddeld inkomen is afgevallen en in de plaats daarvoor is een inkomensjaar gekomen dat ruim boven het langjarig gemiddelde zit (2018). Dit leidt uiteindelijk gemiddeld tot een lagere gemiddelde grondbeloning op landelijk niveau.

De betreffende brief van de Minister, alsmede het overzicht met de Pachtnormen 2020 kunt u hieronder downloaden.

Mocht u vragen hierover hebben, dan zijn wij u graag van dient.

Share This