VERKOCHT

Percelen cultuurgrond te WORKUM

Alde Dyk Workum | Vraagprijs: Op aanvraag
Status: Verkocht Oppervlakte: 15.97.49 ha
Bouwjaar: n.v.t Soort object: Cultuurgrond (grasland/bouwland)
Terug naar aanbod overzicht

Namens opdrachtgever te koop aangeboden:

Verkocht onder voorbehoud

KAVEL A

Kavel cultuurgrond aan/nabij de Alde Dyk onder Workum
Kadastraal: Workum G 1164; groot 3.12.60 ha
Gemeten maat t.b.v. RVO: 2.95.15 ha
Ligging: Goede ligging aan de openbare weg, met één dam ontsloten aan de openbare weg
Bodem: Goede kalkrijke zavelgrond, bodemkaartaanduiding MN15A
Waterhuishouding: Goed op sloten van voldoende diepte. Percelen zijn gedraineerd.
Vorm en omvang: Vorm is goed en omvang is prima
Functionaliteit: Zeer geschikt voor (bijna) alle akkerbouwteelten. Bij verkoper is geen wetenschap aanwezig van beperkingen in het gebruik.
Bestemming: agrarisch

KAVEL B

Kavel cultuurgrond aan/nabij de Alde Dyk onder Workum
Kadastraal: Workum G 1432; groot 6.16.37 ha
Gemeten maat t.b.v. RVO: 6.23.32ha
Ligging: Goede ligging aan de openbare weg, met één dam ontsloten aan de openbare weg
Bodem: Goede kalkrijke zavelgrond, bodemkaartaanduiding MN15A
Waterhuishouding: Goed op sloten van voldoende diepte. Percelen zijn gedraineerd (drains van 2015)
Vorm en omvang: Vorm is goed en omvang is prima
Functionaliteit: Zeer geschikt voor (bijna) alle akkerbouwteelten. Bij verkoper is geen wetenschap aanwezig van beperkingen in het gebruik.
Bestemming: agrarisch

KAVEL C

Kavel cultuurgrond aan/nabij de Lange Leane onder Workum
Kadastraal: Workum G 1436; groot 6.68.52 ha
Gemeten maat t.b.v. RVO: 6.56.48ha
Ligging: Goede ligging aan de openbare weg, met één dam ontsloten aan de openbare weg
Bodem: Goede kalkrijke zavelgrond, bodemkaartaanduiding MN15A
Waterhuishouding: Goed op sloten van voldoende diepte. Percelen zijn gedraineerd (drains van 2017)
Vorm en omvang: Vorm is voldoende en omvang is prima
Functionaliteit: Zeer geschikt voor (bijna) alle akkerbouwteelten. Bij verkoper is geen wetenschap aanwezig van beperkingen in het gebruik.
Bestemming: agrarisch en diverse gasleidingen

Richtprijs op aanvraag: kosten koper
Aanvaarding: middels een kavelruilakte per 1 november 2022. Zakelijke lasten verrekening per die datum.

Vraag voor nadere informatie naar de heer E. Oostra

Foto's
Contactpersoon
Mr. ing. E. Oostra RT Rentmeester en jurist Stuur een email (0515) 23 87 00
Bekijk mijn profiel
Vastgoed Locatie
Share This