VERKOCHT

Percelen cultuurgrond te HINDELOOPEN

Madenlaan te Hindeloopen | Vraagprijs: Prijs op aanvraag
Status: Verkocht Oppervlakte: 10.77.20 ha
Bouwjaar: n.v.t Soort object: Cultuurgrond
Terug naar aanbod overzicht

Namens opdrachtgever te koop aangeboden:

Kavel cultuurgrond gelegen aan de Madenlaan onder Hindeloopen

Het betreft de percelen kadastraal bekend gemeente Hindeloopen, sectie C, nummers 173 (02.92.83 ha), 174 (04.10.48 ha), 177 (03.51.41 ha) en 185 (00.22.48 ha) *, totaal groot 10.77.20 hectare.

De percelen zijn afzonderlijk, als wel in combinatie als in zijn geheel als kavel te kopen.

 

* Perceel 185 groot 00.22.48 ha wordt aangeboden onder opschortende voorwaarde van levering door huidige eigenaar.

 

Algemeen: Kavel grasland bestaande uit een drietal percelen. Goede ligging aan de openbare weg, met drie dammen ontsloten aan de openbare weg.

Bodem: Goede kleigrond, deels lichtere, deels zwaardere klei.

Waterhuishouding: Goed op sloten van voldoende diepte. Percelen zijn gedraineerd.

Vorm en omvang: Vorm is goed en omvang is prima

Functionaliteit: Goed. Bij verkoper is geen wetenschap aanwezig van beperkingen in het gebruik.

Bestemming: Agrarisch met dubbelbestemming Archeologie 2 en Waarde-landschap.

Aanvaarding: kosten koper, levering middels een kavelruilakte per 1 november 2022. Zakelijke lasten verrekening per die datum.

 

Nadere informatie

De heer E. Oostra,  Van Eysinga & Oostra c.s. rentmeesters en juristen

Hegedyk 9, 8601 ZR  Sneek

tel. 0515-238700

E-mail: oostra@vaneysinga-oostra.nl

Foto's
Contactpersoon
Mr. ing. E. Oostra RT Rentmeester en jurist Stuur een email (0515) 23 87 00
Bekijk mijn profiel
Share This