15 januari 2024

“Het rangschikken van rijke weiden”; De kans om een landgoed in open gebied te realiseren.

In De Landeigenaar van december 2023 stond onze collega Doede Kooistra met een artikel over de mogelijkheden om een landgoed zónder houtopstanden te rangschikken.

14 oktober 2020

Rentmeester Kooistra: Samen bouwen aan Gruttoland…

Afgelopen maand lag onze college Doede Kooistra huis-aan-huis bij de bewoners van de noordelijke provincies op de deurmat. Figuurlijk gezien uiteraard. Met een mooi artikel over zijn grootste passie: de weidevogels.