15 januari 2024

“Het rangschikken van rijke weiden”; De kans om een landgoed in open gebied te realiseren.

In De Landeigenaar van december 2023 stond onze collega Doede Kooistra met een artikel over de mogelijkheden om een landgoed zónder houtopstanden te rangschikken.

6 december 2017

Beëdiging rentmeester

Op 8 november 2017 vond de jaarlijkse beëdiging van nieuwe Rentmeesters NVR plaats in Kasteel Groeneveld te Baarn.