16 januari 2023

Waardering (verpachte) landbouwgronden voor box 3 2022

De Belastingdienst heeft het overzicht voor de waardering van verpachte gronden voor box 3 voor het belastingjaar 2022 bekend gemaakt. Houdt u bij het bepalen van de waarde rekening met de vorm van uw pachtovereenkomst en de resterende looptijd? U kunt de waarde afleiden uit de tabel zoals weergegeven in het hieronder te downloaden pdf-bestand. Mocht u hierover vragen hebben of enig advies nodig hebben, neemt u gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

16 juni 2022

Pachtprijsherziening per 1 juli 2022

Afgelopen dinsdag zijn de nieuwe Pachtnormen bekend gemaakt. Deze gaan in per 1 juli 2022.

28 maart 2022

Wij zijn verhuisd!

Wij gaan verhuizen!

Na een periode van ruim twee decennia zal ons kantoor Epema State verlaten en verhuizen we eind maart naar onze nieuwe locatie.

31 januari 2022

Waardering (verpachte) landbouwgronden voor Box 3 2021

De Belastingdienst heeft het overzicht voor de waardering van verpachte gronden voor box 3 voor het belastingjaar 2021 bekend gemaakt.

1 juni 2021

Pachtprijsherziening per 1 juli 2021

Vandaag zijn de nieuwe pachtnormen door het Ministerie van LNV bekendgemaakt. Deze gaan in per 1 juli 2021.

3 mei 2021

Waardering (verpachte) landbouwgronden voor box 3 2020

De Belastingdienst heeft het overzicht voor de waardering van verpachte gronden voor box 3 voor het belastingjaar 2020 begin dit jaar bekend gemaakt. Houdt u bij het bepalen van de waarde rekening met de vorm van uw pachtovereenkomst en de resterende looptijd? U kunt de waarde afleiden uit de tabel zoals weergegeven in het hieronder te downloaden pdf-bestand. Mocht u hierover vragen hebben of enig advies nodig hebben, neemt u gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

4 januari 2021

Founding Father verlaat Van Eysinga & Oostra c.s. rentmeesters en juristen

Jhr. mr. T.A.J. van Eysinga is met ingang van 1 januari 2021 met pensioen gegaan.

In 1983 was er een tijd om een
rentmeesterskantoor te starten.

In 2020 is er een tijd gekomen
om arbeidstechnisch afscheid te nemen van het rentmeesterskantoor.

14 oktober 2020

Rentmeester Kooistra: Samen bouwen aan Gruttoland…

Afgelopen maand lag onze college Doede Kooistra huis-aan-huis bij de bewoners van de noordelijke provincies op de deurmat. Figuurlijk gezien uiteraard. Met een mooi artikel over zijn grootste passie: de weidevogels.

4 juni 2020

Pachtprijsherziening per 1 juli 2020

Afgelopen weekend zijn de nieuwe pachtnormen door de Minister van LNV bekendgemaakt. Deze gaan in per 1 juli 2020.

4 februari 2020

Waardering (verpachte) landbouwgronden voor box 3 2019

De Belastingdienst heeft het overzicht voor de waardering van verpachte gronden voor box 3 voor het belastingjaar 2019 onlangs bekend gemaakt. Houdt u bij het bepalen van de waarde rekening met de vorm van uw pachtovereenkomst en de resterende looptijd? U kunt de waarde afleiden uit de tabel zoals weergegeven in het hieronder te downloaden pdf-bestand. Mocht u hierover vragen hebben of enig advies nodig hebben, neemt u gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.