VERKOCHT

BIOLOGISCH MELKVEEBEDRIJF te JELLUM

Hilaarderdyk 3, 9026 BE Jellum | Vraagprijs: Op aanvraag
Status: Verkocht Oppervlakte: 70.08.60 hectare
Bouwjaar: 1828 Soort object: Melkveebedrijf
Terug naar aanbod overzicht

Namens opdrachtgever te koop aangeboden:

Namens opdrachtgever

TE KOOP AANGEBODEN

Topklasse biologisch melkveebedrijf te Jellum

Op een fraai gelegen locatie in de ‘Greidhoeke’ (weidehoek), onder de rook van Leeuwarden, staat dit goed onderhouden biologisch melkveebedrijf met een Skal gecertificeerde huiskavel van ca. 70 hectare. Het object is gunstig gesitueerd tussen de dorpen Jellum en Hijlaard en zeer geschikt als gezinsbedrijf alsmede voor de uitoefening van de (biologische) melkveehouderij. De dagelijkse voorzieningen zijn te vinden in de dorpen Weidum en Winsum, die met de auto binnen enkele minuten te bereiken zijn. Het stadscentrum van Leeuwarden, met middelbare scholen, winkels etc., ligt op een tien minuten autorijden of een dikke twintig minuten fietsen.

Het melkveebedrijf is plaatselijk bekend Hilaarderdyk 3 te 9026 BE Jellum en is kadastraal bekend gemeente Jorwerd, sectie F, nummers 524, 525, 526, 527, 533, 535, 536, 546, 547, 549, 550, 551, 552, 694, 695, 696, 701, 704, 724, 725 en gemeente Jorwerd, sectie G, nummers 12 (dls), 13, 14, 15 en 16, totaal groot ca. 70.08.60 hectare

 

Voorzieningen

Het melkveebedrijf ligt nabij de plaatsen Weidum en Winsum. In de dorpen zijn alle hedendaagse basisvoorzieningen aan-wezig, zoals basisonderwijs,  supermarkt, winkels,  (sport)verenigingen en bedrijvigheid. De stad Leeuwarden is gemakkelijke per auto, fiets en openbaar vervoer te bereiken.

 

Kop-hals-romp-boerderij

De kop-hals-romp-boerderij van 1828 heeft een gerieflijke en recent gemoderniseerde bedrijfswoning en de schuur doet dienst als stalling voor paarden en jongvee. De schuur is nog grotendeels voorzien van asbesthoudende dak-beplating.

De woning is voorzien van een ruime landelijk keuken, een fraaie opkamer met bedsteden en fraai uitzicht over de landerijen. Onder de opkamer is de oude melkkelder gesitueerd met stenen gewelf van Friese geeltjes. Aanpalend aan de bijkeuken is een moderne badkamer gesitueerd met een tweepersoons Whirl-pool. De woning is geheel geïsoleerd en beneden (inclusief de kelder) geheel voorzien van vloerverwarming. De woning is in 2014 geheel voorzien van nieuwe thermopane beglazing. Op de bovenverdieping zijn totaal zes slaap-kamers en een badkamer en wc gesitueerd. De woning beschikt over een cv-combiketel van 2013 en een zonne-boiler van 80 liter.

Rondom ligt een ruime tuin alsmede een buitenbak voor paarden. De woning is aangesloten op alle nutsvoorzieningen, behoudens het gemeentelijk riool en CAI.

 

Bedrijfsgebouwen

De bedrijfsgebouwen zijn up-to-date, alle gebouwen zijn zeer functioneel voor het uitoefenen van de hedendaagse (biologische) landbouwpraktijk en vrij van asbesthoudende dakplaten.

De ligboxenstal (1+1 en gedeeltelijk 1 +3) is oorspronkelijk van 1986, in 2014 en 2016 gerenoveerd en uitgebreid en beschikt over 135 gve-plaatsen en ca. 38 jve-plaatsen. De melkstal is in 2016/2017 geheel vernieuwd en voorzien van een 2*12 Westfalia zij-aan-zij inrichting voorzien van snelwisselsysteem van Onesto met beweegbare vloer en geheel onderkelderd. In het tanklokaal staat een eigen melktank (11.000l) met een warmte terugwininstallatie en een voorkoelsysteem. Tevens is aanwezig een luxe behandelbox en een ruime strobox (ca. 6*13 m) met stro-rooster voor zware belading.

Totaal is er op het bedrijf ca 3.100 m3 mestopslag aanwezig (kelders en mestsilo). Verder is er een grote vaste mestplaat aanwezig (ca. 30*20 m).

Op het bedrijf staat een nieuwe werktuigenberging van 2014, groot 15*24 meter. Voorzien van overheaddeur en 4 schuifdeuren, de vloer bestaat uit stelconplaten.

Verder is nog aanwezig een loods/potstal, gebouwd in het jaar 2000, voorzien van een betonvloer (21 cm), groot ca. 335 m², voorzien van overheaddeur en nieuw dak (2013).

Op het erf is ruime erfverharding aanwezig, met daarop kalverbungalows en kalveriglo’s.

Voor het bedrijfserf staat een Lagerwey windmolen, die in 2021 is gerenoveerd en voorzien van drie wieken. Deze molen voorziet het bedrijf van energie en is optioneel erbij te kopen.

 

Cultuurgrond

De landerijen bestaan uit goede kleigrond (volgens Stiboka: knippige poldervaaggrond, volgens BoerenBunder.nl: lichte klei). De huiskavel is ruim 70 hectare groot met opties voor nog 2 extra percelen van respectievelijk 3,42 ha en 2,72 ha.

De percelen zijn van afdoende grootte en de ontwatering is goed. De landerijen zijn Skal-gecertificeerd en zijn goed ontsloten door een kavelpad van ca. 1,6 km (eerste 0,5 km is 3,5 m breed en ca. 22 cm dik, daarna 3,25 m breed en ca. 20 cm dik). Op ca. 48 hectare is een kwalitatieve verplichting gevestigd t.b.v. weidevogel-beheer met jaarlijkse subsidie (€ 450,-/ha/jr.). Alle dammen zijn voorzien van nieuwe betonleggers en goede palen.

Verkoper pacht nog ca. 16  ha aanpalende grond met beheersvoorwaarden van Natuurmonumenten, onder voorwaar-den zijn deze percelen in pacht over te nemen.

 

Vigerende vergunning

Het bedrijf valt onder het Activiteitenbesluit landbouw.  Bij het bedrijf behoort een NB-vergunning (2016) van 110 stuks melkvee >2 jaar, 100 stuks vrouwelijk jongvee <2 jaar en 6 paarden, totaal met een emissie van 1.828,50 kg NH3/jaar.

 

Bestemming

Op basis van het bestemmingsplan ‘Bûtengebiet’, vastgesteld d.d. 29 september 2015 door de (voormalige) gemeente Littenseradiel, is de bestem-ming ‘Agrarisch’ met een dubbelbestemming ‘Waarde – Archeo-logie 3’. Het bouwblok aangeduid als ‘Bouwvlak’, deze is ca. 1,1 hectare groot. Voor de regels en toelichting wordt u verwezen naar ruimtelijkeplannen.nl (planID: NL.IMRO.0140.BtngLittenseradiel-VA02)

 

Fosfaat- en betaalrechten

Bij het bedrijf kunnen de fosfaatrechten worden overgenomen, de toewijzing bedraagt ca. 5.600 kg. Een overdracht geheel bedrijf behoort tot de mogelijkheden.

 

Richtprijs, brochure en voorwaarden

Op aanvraag.

 

Foto's
Contactpersoon
Mr. ing. E. Oostra RT Rentmeester en jurist Stuur een email (0515) 23 87 00
Bekijk mijn profiel
Share This