Mr. ing. E. Oostra RT

Roepnaam: Eddy
Functie: Rentmeester en jurist
Geboortedatum: 25 april 1972
Email: oostra@vaneysinga-oostra.nl
Telefoon: (0515) 23 87 00
Social:
Stuur een email

Opleidingen

MAVO, HAVO

Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein te Velp
Studierichting:  Bos- en Natuurbeheer
Afstudeerrichting:  Rentmeesterij
Afstudeerscriptie:
“Natuurlijk boeren, boeren met natuur”. Over een nieuwe vorm van een inrichtings- en beheersovereenkomst die boeren kunnen afsluiten om meer natuur te creëren (zie ook de Landeigenaar van juli/ augustus 1995).

Rijksuniversiteit Groningen, studie Rechtsgeleerdheid
Studierichting:  Publiekrecht
Afstudeerscriptie: “Verhouding Planschade en Nadeelcompensatie”.

Diverse cursussen o.a.:

 • WOZ-taxaties
 • Grondbeleid
 • Fiscale aspecten van landbouwgrond
 • Planschade en Nadeelcompensatie
 • WOZ cursus (diploma – Okt 2003)

Werkzaamheden

Vanaf februari 1995: Assistent-rentmeester bij Jhr mr T.A.J. van Eysinga.
In november 1998: Beëdigd als rentmeester bij de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters.
Sinds 1 januari 2000: Zelfstandig rentmeester in maatschap met Jhr mr T.A.J. van Eysinga.

Sinds 27 februari 2004: Register-Taxateur Landelijk
Vastgoed en WOZ -niet-woningen (reg.nrs. A056 en WN03811 en RT850295195)
Mede-ontwikkelen van winstafhankelijke pachtvorm met samenwerkingsovereenkomst.

Arbiter en deskundige voor arbitrage, bindend advies en diverse gerechtelijke organisaties.
Adviseur/onderhandelaar bij kleine en grote complexe beleggingsinvesteringen in landelijk vastgoed.
Spreker op informatiebijeenkomsten voor agrariërs, grondeigenaren en kerkgenootschappen; speciaal over alternatieve financiering en een veranderend agrarisch ondernemingsklimaat.

Specialisaties

 • Beheer
 • Aan- en verkopen landelijk vastgoed
 • Taxaties
 • WOZ-taxaties en bezwaar- en beroepsprocedures
 • Planschade en nadeelcompensatie
 • Bestuursrechtelijke en ruilverkavelingprocedures
 • Onteigeningen
 • Burenrecht
 • Belemmeringenwet Privaatrecht en opstalrechten t.b.v. infrastructurele werken

Nevenactiviteiten

 • Bestuurslid Vereniging voor Agrarisch Recht (2013 – heden)
 • Toegevoegd kerkrentmeester Protestantse gemeente Y.T.T. (1998 – heden)
 • Cursusleider bij O.T.S. interstudie te Heerenveen t.b.v. rentmeester en agrarisch makelaar cursussen en andere onderwerpen m.b.t. ruimtelijke ordening, LI/WILG en grondbeleid.

Lidmaatschappen

 • Koninklijke Vereniging van Rentmeesters (NVR)
 • Vereniging Agrarisch Recht (VAR)
 • Vereniging Jonge Onroerend Goed Juristen (VJOJ)
 • Vereniging Voor OnteigeningsRecht (VVOR)
 • VastgoedCert

                        

Share This