22 december 2023

FIJNE FEESTDAGEN!

Ons kantoor is beperkt geopend tijdens de feestdagen. Wij zijn 28 en 29 december a.s. tot 12:30 uur telefonisch bereikbaar. Verder is ons kantoor tot en met 2 januari a.s. gesloten. Aanvragen voor bezichtigingen van ons vastgoed aanbod kunt u sturen naar: ferdinands@vaneysinga-oostra.nl Vanaf 3 januari a.s. zijn wij weer op kantoor aanwezig. Fijne feestdagen gewenst en wij zien u graag weer in het nieuwe jaar.

9 juni 2023

Symposium “De Nieuwe Landbouwtransitie”

Op vrijdag 2 juni jl. heeft ons kantoor het Symposium “De Nieuwe Landbouwtransitie georganiseerd op de prachtige locatie Kwartier Noord te Katlijk.

21 maart 2019

Artikel Gedoogplicht uit de Wet natuurbescherming – ‘Eerste gedoognatuur een kwestie van tijd’

In de Wet natuurbescherming (2017) heeft de gedoogplicht voor natuuropgaven een grotere reikwijdte gekregen. Rond dezelfde periode is de onteigeningstitel ‘in het belang der natuurbescherming’ vervallen.  Doede Kooistra gaat in dit artikel in op de wijziging van het gedooginstrument voor natuuropgaven en op de toepassingsmogelijkheden voor landbouwpercelen. Hij zet dit af tegen het onteigeningsinstrument en geeft de bandbreedtes waarbinnen het gedooginstrument toegepast kan worden, zonder dat de belangen van de landbouwer onteigening rechtvaardigen. Dit artikel is verschenen in het Praktijkblad Grondzaken en gebiedsontwikkeling februari 2019. Gedoogplicht uit de Wet natuurbescherming – ‘Eerste gedoognatuur een kwestie van tijd’ Artikel Doede Kooistra  2019-02

6 december 2017

Beëdiging rentmeester

Op 8 november 2017 vond de jaarlijkse beëdiging van nieuwe Rentmeesters NVR plaats in Kasteel Groeneveld te Baarn.