24 december 2021

Fijne feestdagen!

Bereikbaarheid rondom de feestdagen

21 maart 2019

Artikel Gedoogplicht uit de Wet natuurbescherming – ‘Eerste gedoognatuur een kwestie van tijd’

In de Wet natuurbescherming (2017) heeft de gedoogplicht voor natuuropgaven een grotere reikwijdte gekregen. Rond dezelfde periode is de onteigeningstitel ‘in het belang der natuurbescherming’ vervallen.  Doede Kooistra gaat in dit artikel in op de wijziging van het gedooginstrument voor natuuropgaven en op de toepassingsmogelijkheden voor landbouwpercelen. Hij zet dit af tegen het onteigeningsinstrument en geeft de bandbreedtes waarbinnen het gedooginstrument toegepast kan worden, zonder dat de belangen van de landbouwer onteigening rechtvaardigen. Dit artikel is verschenen in het Praktijkblad Grondzaken en gebiedsontwikkeling februari 2019. Gedoogplicht uit de Wet natuurbescherming – ‘Eerste gedoognatuur een kwestie van tijd’ Artikel Doede Kooistra  2019-02

6 december 2017

Beëdiging rentmeester

Op 8 november 2017 vond de jaarlijkse beëdiging van nieuwe Rentmeesters NVR plaats in Kasteel Groeneveld te Baarn.