Mr. ing. S.A. Bruinsma

Roepnaam: Siard
Functie: Rentmeester en jurist
Geboortedatum: 15 februari 1979
Email: bruinsma@vaneysinga-oostra.nl
Telefoon: (0515) 23 87 00
Social:
Stuur een email

Opleidingen

HAVO

Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein te Velp
Studierichting: Bos- en Natuurbeheer
Afstudeerrichting: Vastgoed management / Rentmeesterij en onmogelijkheden van het boeren in Nederland en de wijze waarop verpachters een rol kunnen spelen bij de continuering van een agrarisch bedrijf (zie: Landeigenaar oktober 2002, pagina 24).

Studie Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit van Groningen
Studierichting: Privaatrecht
Afstudeerscriptie: “Tijdelijk verhuur van woonruimte (on)mogelijk?”

Diverse cursussen op het gebied van:

 • Agrarisch recht
 • Erfpacht
 • Huurrecht
 • Burenrecht
 • Jacht en Visserij

Werkzaamheden

Vanaf augustus 2002: Assistent-rentmeester bij Van Eysinga & Oostra.
In november 2006: Beëdigd als rentmeester bij de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters.
Sinds 1 januari 2009: zelfstandig rentmeester en jurist in maatschap met de heren Tjalling van Eysinga en Eddy Oostra.

Specialisaties

 • Beheer
 • Aan- en verkopen landelijk vastgoed
 • Taxaties
 • Privaatrechtelijke en ruilverkavelingprocedures

Nevenactiviteiten

 • Bestuurslid van Het Friesch Grondbezit
 • Lid Commissie Grond- en pachtzaken van de Federatie Particulier Grondbezit
 • Cursusleider bij O.T.S. interstudie te Heerenveen t.b.v. rentmeester en agrarisch makelaar cursussen en andere onderwerpen m.b.t. (erf)pacht en huurrecht
 • Docent voor het Instituut voor Agrarisch Recht

Lidmaatschappen

 • Koninklijke Vereniging van Rentmeesters (NVR)
 • Vereniging Agrarisch Recht (VAR)
 • Vereniging Fries Juridisch Genootschap

               

Share This