Mr. ing. W. de Reus

Roepnaam: Wendy
Functie: Rentmeester en jurist
Geboortedatum: 1 juli 1983
Email: dereus@vaneysinga-oostra.nl
Telefoon: (0515) 23 87 00
Social:
Stuur een email

Opleidingen

MAVO, HAVO

Hogeschool Larenstein te Velp
Studie: Bos- en Natuurbeheer
Afstudeerrichting: Vastgoedmanagement/Rentmeesterij
Afstudeerscriptie: “Kamperen, Natuurlijk!”, Marktonderzoek naar de wensen en behoeften voor minicampings op agrarische bedrijven.

Studie Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen
Studierichting Staats- en Bestuursrecht.
Afstudeerscriptie: “De Wet nadeelcompensatie vergeleken met nadeelcompensatie in het omgevingsrecht.”

Diverse cursussen op het gebied van:

 • Agrarisch Recht
 • Planschade en nadeelcompensatie
 • Omgevingsrecht

Werkzaamheden

Vanaf februari 2006: Assistent-Rentmeester bij Van Eysinga & Oostra.
In november 2009: Beëdigd als rentmeester bij de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters.

Specialisaties

 • Beheer
 • Bestuursrechtelijke en pachtprocedures
 • Ruimtelijke ordening vraagstukken, bijv. bestemmingsplanwijzigingen, rood-voor-rood, omgevingsvergunningen
 • Planschade en nadeelcompensatie
 • WOZ bezwaar- en beroepsprocedures

Nevenactiviteiten

 • Secretaris Kringbestuur Noord van de Koninklijke Vereniging voor Rentmeesters

Lidmaatschappen

 • Koninklijke Vereniging voor Rentmeesters (NVR)
 • Vereniging Agrarisch Recht (VAR)

   

Share This