Ing. D. Kooistra RT

Roepnaam: Doede
Functie: Rentmeester en taxateur
Geboortedatum: 17 januari 1991
Email: kooistra@vaneysinga-oostra.nl
Telefoon: (0515) 23 87 00
Stuur een email

Opleidingen

HAVO

Hogeschool Larenstein te Velp
Studie: Bos- en Natuurbeheer
Minor: Ontwikkelingsplanologie
Afstudeerrichting: Vastgoed en Grondtransacties
Afstudeerscriptie: “Door draagvlak komt het van de grond”
Actorenonderzoek naar breed gedragen (geschikte) uitgiftemethoden voor gronden die vanwege de doorleveringsproblematiek, bij de provincies en BBL, niet kunnen worden doorgeleverd aan natuurbeheerende partijen.

Keuzevak Agrarisch recht te Wageningen UR.

Studie Grondverwerving en Schadevergoedingen te Reed business Opleidingen.

Basistheorie (divers) en aanvullende theorie taxateur landelijk vastgoed te OTS InterStudie.

Werkzaamheden

Vanaf augustus 2012: Assistent-Rentmeester bij Van Eysinga & Oostra c.s.

Sinds 2 augustus 2016: Register Taxateur – Kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed (RT973997621).

In november 2017: Beëdigd als rentmeester bij de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters.

Specialisaties

  • Taxaties
  • Agrarisch natuurbeheer
  • Functieverandering
  • Natuurschoonwet 1928 (landgoederen)
  • WOZ (waardebepaling en procedure)
  • Bestuursrechtelijke schadevergoedingen (onteigening, planschade en nadeelcompensatie)

Nevenactiviteiten

Bestuurslid Bond Friese VogelWachten (2017-heden)

Lidmaatschappen

  • Koninklijke Vereniging van Rentmeesters (NVR)
  • Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT)
  • Vereniging Agrarisch Recht (VAR)

        

Share This