Jhr mr. T.A.J. van Eysinga

Roepnaam: Tjalling
Functie: Gepensioneerd Rentmeester en jurist
Geboortedatum: 6 december 1953
Email: -
Telefoon: -
Social:
Stuur een email

Opleidingen

Gymnasium B

Rijksuniversiteit Groningen, studie Rechtsgeleerdheid
Studierichting: Privaatrecht

Diverse cursussen o.a.:

 • Pachtwet en pachtrechtspraak te Utrecht
 • Waterschapsbestuurders te Leeuwarden
 • Taxatie agrarisch onroerend goed te Velp
 • Onteigening agrarisch onroerend goed te Zeist
 • Werken met chemische gewasbeschermingsmiddelen te Leeuwarden.

Werkzaamheden

Sinds 1980: Rentmeester belast met vermogensbeheer van particulieren en instellingen.
Juridisch advieswerk met name pacht- en melkquotaproblematiek.

Sinds 1 januari 2021 is Tjalling met pensioen.

Specialisaties

 • Beheer
 • Aan- en verkopen landelijk vastgoed
 • Taxaties
 • Planschade en nadeelcompensatie
 • Privaatrechtelijke en ruilverkavelingprocedures
 • Onteigeningen

Lidmaatschappen

 • Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR)
 • Vereniging Agrarisch Recht (VAR)
 • Vereniging Fries Juridisch Genootschap

               

Share This