Van Eysinga & Oostra c.s.

Welkom op de website van Van Eysinga & Oostra c.s. Rentmeesters en juristen.
Rentmeesterskantoor Van Eysinga & Oostra c.s. is een van de grootste beherende rentmeesterskantoren van Noord-Nederland, gevestigd op het fraaie landgoed Epema State te Ysbrechtum bij Sneek

Ons kantoor verleent een verscheidenheid aan diensten met betrekking tot beheer, advies en taxaties, aan- en verkoop en beleggingen van landelijk onroerend goed in de meest uitgebreide zin. Vanzelfsprekend bestrijkt ons werkterrein ook zaken zoals quota, pacht en huur, landgoedontwikkeling en bedrijfsverplaatsing.

Lees meer over Van Eysinga & Oostra c.s. »

"Hoe meer beheer,
            hoe meer activiteit"

Jhr mr T.A.J. van Eysinga

Vastgoed aanbod

Percelen cultuurgrond

Namens opdrachtgever, de heer Bouwe Abma, te koop aangeboden een kavel landerijen te Warten, in de d


Landgoed Van Camminghastate te ARUM

 Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Het aan de rand van Arum, langs open vaarwa


Nieuws

Waardering (verpachte) landbouwgronden voor box 3 05-01-2016
De Belastingdienst heeft het overzicht voor de waardering van verpachte gronden voor box 3 voor het ...

Pachtprijsherziening per 1 juli 2015 22-05-2015
Het Ministerie van Economische Zaken heeft de nieuwe pachtnormen voor dit jaar afgelopen week bekend...