Van Eysinga & Oostra c.s.

Welkom op de website van Van Eysinga & Oostra c.s. Rentmeesters en juristen.
Rentmeesterskantoor Van Eysinga & Oostra c.s. is een van de grootste beherende rentmeesterskantoren van Noord-Nederland, gevestigd op het fraaie landgoed Epema State te Ysbrechtum bij Sneek

Ons kantoor verleent een verscheidenheid aan diensten met betrekking tot beheer, advies en taxaties, aan- en verkoop en beleggingen van landelijk onroerend goed in de meest uitgebreide zin. Vanzelfsprekend bestrijkt ons werkterrein ook zaken zoals quota, pacht en huur, landgoedontwikkeling en bedrijfsverplaatsing.

Lees meer over Van Eysinga & Oostra c.s. »

"Hoe meer beheer,
            hoe meer activiteit"

Jhr mr T.A.J. van Eysinga

Vastgoed aanbod

Percelen cultuurgrond te SCHARSTERBRUG/JOURE

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Een kavel cultuurgrond ter grootte van 19.23.30 hectar


Perceel cultuurgrond te BURUM

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Een perceel cultuurgrond ter grootte van 2.70.60 hect


Nieuws

Waardering (verpachte) landbouwgronden voor box 3 05-01-2016
De Belastingdienst heeft het overzicht voor de waardering van verpachte gronden voor box 3 voor het ...

Pachtprijsherziening per 1 juli 2015 22-05-2015
Het Ministerie van Economische Zaken heeft de nieuwe pachtnormen voor dit jaar afgelopen week bekend...